Sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych ( cash flow )

3 500,00  brutto

Sporządzenie indywidualnego sprawozdania z przepływów pieniężnych na podstawie danych dostarczonych przez klienta.