Usługi

Wierzymy, że księgowość dostarcza istotnych informacji o firmie.

Oferujemy pełne usługi księgowe, rachunkowe, biegłego rewidenta, nadzór księgowy, doradztwo księgowe i podatkowe.  Szczególną pasją darzymy zarządzanie płynnością (przepływy pieniężne), wykorzystanie programu excel (w tym tabel przestawnych) w pracy pionu finansowego, przejrzystość informacji dla osób zarządzających.

Prowadzimy szkolenia z zakresu księgowości, podatków, obsługi programów F-K, obsługi programu excel, word.

Wierzymy, że biegły rewident jest wsparciem dla biznesu.

Oferujemy badanie sprawozdań finansowych, oraz inne usługi biegłego rewidenta. Wspieramy naszych klientów zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

Wierzymy, że człowiek jest szansą, którą należy odkryć i rozwinąć.

Wspieramy klienta w budowaniu dobrych relacji w firmie.  Sprawiamy, że jest to miejsce w którym pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, chętnie współpracując z kolegami i klientami.

Wspieramy optymalizację struktur i procesów.

Wspieramy/ prowadzimy negocjacje biznesowe.