Mechanizm podzielonej płatności

od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy o obowiązkowej płatności podzielonej dla towarów wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, w przypadku gdy wartość faktury przekracza 15 000 zł. W takiej sytuacji (niezależnie od wartości towarów wymienionych w załączniku) sprzedawca jest zobowiązany umieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca natomiast jest zobowiązany dokonać podzielonej płatności na rachunek ujawniony na tzw. „białej liście podatników” dostępnej na stronie

Czytaj dalej »