rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (zwany także cash flow lub przepływami) jest informacją o źródłach wpływów i kierunkach wypływu środków pieniężnych.  Dowiadujemy się z niego jakie zdarzenia spowodowały zmianę stanu środków pieniężnych, czyli: 1.jakie są źródła pochodzenia środków pieniężnych (skąd i w jakiej wysokości wpływa gotówka), 2.jakie są kierunki i kwoty wykorzystania tych środków w toku działalności jednostki (na co jednostka wydatkowała gotówkę).   Dane prezentowane w tym sprawozdaniu pozwalają na

Czytaj dalej »