Uchwała w sprawie podróży służbowych i wydatków z nimi związanych

89,00  brutto

 

Opis:
Treść dokumentu reguluje zasady ewidencji i rozliczania podróży służbowych w firmie.

Fragment dokumentu:
” Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością,
w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym
w poleceniu wyjazdu służbowego, z zastrzeżeniem punktu 2.”