Uchwała dotycząca polityki rachunkowości

499,00  brutto

 

Dokument opisujący zasady rachunkowości jednostki organizacyjnej wraz z przewidzianymi ustawą wariantami.

Fragment dokumentu przedstawiamy poniżej:

” … Spółka amortyzuje środki trwałe oraz wnip od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, metodą liniową degresywną naturalną przez planowany okres użytkowania. Można amortyzować różnymi metodami – w polityce należy opisać sposób wyboru metod.

Spółka amortyzuje środki trwałe oraz wnip o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500 zł (można wpisać dowolną kwotę, która będzie właściwa dla Spółki) jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania albo w miesiącu następnym….”

Fragment dokumentu:

” … Spółka amortyzuje środki trwałe oraz wnip od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, metodą liniową degresywną naturalną przez planowany okres użytkowania. Można amortyzować różnymi metodami – w polityce należy opisać sposób wyboru metod.

Spółka amortyzuje środki trwałe oraz wnip o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500 zł (można wpisać dowolną kwotę, która będzie właściwa dla Spółki) jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania albo w miesiącu następnym….”