Przepływy pieniężne przy kawie, w kilku prostych krokach

299,00  brutto

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z elementów sprawozdania
finansowego. Zgodnie z regulacjami polskiego prawa bilansowego
nie wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą
z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są zobowiązane do jego
sporządzania. Można powiedzieć, że jest dedykowany dla średnich i dużych
firm.

Publikacja ma na celu przekazanie Państwu praktycznej wiedzy dotyczącej
metodologii przygotowywania rachunku z przepływów pieniężnych.
Żebyście z łatwością mogli przygotowywać wymagane przepisami prawa
sprawozdanie.