vat

tarcza antykryzysowa dla firm jednoosobowych

W ramach tarczy antykryzysowej związanej z epidemią Covid-19, rząd przygotował pakiet dla firm jednoosobowych, który ma służyć ochronie miejsc pracy oraz finansowaniu przedsiębiorców. Poniżej pomoc skierowana do firm jednoosobowych

Czytaj dalej »

tarcza antykryzysowa dla średnich firm

Chcę skorzystać ze środków pomocowych W ramach tarczy antykryzysowej związanej z epidemią Covid-19, rząd przygotował pakiet dla przedsiębiorców, który ma służyć ochronie miejsc pracy oraz finansowaniu przedsiębiorców. Poniżej pomoc skierowana do średnich firm od 51 do 250osób Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie wprowadzono dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą co najmniej rok poprzedzający miesiąc, w

Czytaj dalej »

tarcza antykryzysowa informacje ogólne

W dniu 31.03.2020 r. został wprowadzony pakiet przepisów potocznie zwanych tarczą antykryzysową w związku z pandemią COVID-19. Poniżej przedstawiamy wybrane rozwiązania istotne dla przedsiębiorców: zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy, przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.), czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej

Czytaj dalej »

paragon sklepowy

Mechanizm podzielonej płatności

od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy o obowiązkowej płatności podzielonej dla towarów wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, w przypadku gdy wartość faktury przekracza 15 000 zł. W takiej sytuacji (niezależnie od wartości towarów wymienionych w załączniku) sprzedawca jest zobowiązany umieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca natomiast jest zobowiązany dokonać podzielonej płatności na rachunek ujawniony na tzw. „białej liście podatników” dostępnej na stronie

Czytaj dalej »