sprawozdania

polityka rachunkowości – od czego zacząć ?

Polityka rachunkowości to jeden z pierwszych dokumentów, przyjmowanych w drodze uchwały przez zarząd lub wspólników prowadzących sprawy spółki. W dokumencie tym osoby decyzyjne wskazują według jakich zasad będzie prowadzona ewidencja księgowa w firmie w tych obszarach, w których ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru. Dotyczy to głównie zasad wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Zasady te – ustalone w polityce rachunkowości – stają się

Czytaj dalej »