Katarzyna Franciszczak

paragon sklepowy

Mechanizm podzielonej płatności

od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy o obowiązkowej płatności podzielonej dla towarów wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, w przypadku gdy wartość faktury przekracza 15 000 zł. W takiej sytuacji (niezależnie od wartości towarów wymienionych w załączniku) sprzedawca jest zobowiązany umieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca natomiast jest zobowiązany dokonać podzielonej płatności na rachunek ujawniony na tzw. „białej liście podatników” dostępnej na stronie

Czytaj dalej »

kalkulator i tabela

rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (zwany także cash flow lub przepływami) jest informacją o źródłach wpływów i kierunkach wypływu środków pieniężnych.  Dowiadujemy się z niego jakie zdarzenia spowodowały zmianę stanu środków pieniężnych, czyli: 1.jakie są źródła pochodzenia środków pieniężnych (skąd i w jakiej wysokości wpływa gotówka), 2.jakie są kierunki i kwoty wykorzystania tych środków w toku działalności jednostki (na co jednostka wydatkowała gotówkę).   Dane prezentowane w tym sprawozdaniu pozwalają na

Czytaj dalej »